भारताची स्मारके

Today, I am sharing with you the collection of Famous Historical Monuments of India. These Information about Monuments will definitely help you out to know Indian History. भारतातील ऐतिहासिक स्थाने: भारत देशाला खूप मोठी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे, भारतात अमर्याद सुंदर आणि ऐतिहासिक स्थळे आपणाला पाहायला मिळतात. परदेशी तसेच भारतीय

Freedom Fighters of India in Marathi

Today, I am going to tell you about the real Heroes and the freedom fighters of India. Its really helpful for native Marathi speakers. भारतात परकीय आक्रमणांची सुरुवात: भारतीय इतिहासात अगदी प्राचीन काळापासून भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली. भारतातील अनेक वीरांनी प्राणाची पर्वा न करता परकियांविरुद्ध लढा दिला. मानवी युद्धांचा